Velkommen til min side for logopedi

Jeg er privatlogoped MNLL.

Du har nå kommet til informasjonssiden for logoped Anne Kjersti Stranden. 

 

Som logoped MNLL forplikter en seg til å arbeide etter de yrkesetiske retningslinjer som er fastsatt av Norsk logopedlag.